Truy Tìm Tượng Phật 3 - Ong Bak 3

Truy Tìm Tượng Phật 3 - Ong Bak 3
Truy Tìm Tượng Phật 3 - Ong Bak 3
Đạo Diễn: Chalerm Wongpim
Diễn Viên: Tony Jaa, Dan Chupong, Leo Putt, Panna Ritthikrai
Năm: 2011
217 lượt xem
Ong Bak 3 chọn lên nơi Ong Bak 2 đã rời đi. Tiến bị bắt và gần như bị đánh đến chết trước khi ông được lưu và đã mang lại cho dân làng Kana Khone. Hiện ông là giảng dạy thiền định và làm thế nào để đối phó với Karma của mình, nhưng rất sớm trả về kiến trúc đầy thử thách đối thủ của ông Tiên cho một cuộc đấu cuối cùng.