Đua Hoặc Chết - The Human Race

Đua Hoặc Chết - The Human Race
Đua Hoặc Chết - The Human Race
Đạo Diễn: Paul Hough
Diễn Viên: Paul McCarthy-Boyington, Eddie McGee, Trista Robinson, Fred Coury, Noel Britton, Celine Tien, Ian Tien Thể loại: P
Thể Loại: Hành ĐộngPhiêu Lưu
Năm: 2013
112 lượt xem
Tám mươi người có nguồn gốc hoàn toàn khác nhau tự nhiên thấy mình ở trong một địa điểm bí mật, nơi họ dự kiến sẽ cạnh tranh trong cuộc đua với các quy tắc đơn giản, “Nếu bạn đang liếm hai lần, bạn chết. Nếu bạn bước ra khỏi con đường đua, bạn chết. Đua. … Hoặc Chết. ”