Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng - X-Men 3: The Last Stand

Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng - X-Men 3: The Last Stand
Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng - X-Men 3: The Last Stand
Đạo Diễn: Brett Ratner
Diễn Viên: Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen, Patrick Stewart, Famke Janssen
Năm: 2006
3758 lượt xem
Phim Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng (X-men: The Last Stand) là đỉnh điểm cuộc đấu tranh của những dị nhân với loài người. Một bên là cộng đồng dị nhân ác với âm mưu thống trị thế giới, một bên là những dị nhân lương thiện của trường đào tạo do Xavier đứng đầu. Cuộc chiến không khoan nhượng với khẩu hiệu: “Một người vì mọi người” và “Kẻ mạnh sẽ chiến thắng”...